Pizzabijeenkomst voor jongeren

Zit je op de middelbare school of ben je student ? Dan is gemeente Lingewaard benieuwd naar jouw mening over duurzaamheid. Samen met de jongerenraad van Lingewaard nodigen we je uit mee te denken over wat we doen en nog meer kunnen doen op het gebied van duurzaamheid. Onze input zal bepalen waar de avond van de duurzaamheid verder over ...

Lees meer

Niet meer reageren: Jouw feedback: Waar mag meer toezicht gehouden worden?

Tijdens onze laatste vergadering is ons door de Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOAs) gevraagd om onze hulp. Er zal namelijk op twee onderwerpen in de komende periode specifiek toezicht worden gehouden in Loovelden namelijk: overlast door honden & jeugd. Nu wonen we in een prachtige en relatief rustige wijk maar wellicht dat rondom deze onderwerpen wat extra toezicht wenselijk is. Een ...

Lees meer

Huissen herdenkt, 75 jaar na dato.

2 oktober is er weer een herdenking van het bombardement op Huissen in oktober 1944. Bij dit bombardement vielen vele slachtoffers welke in het massagraf op het gedenkpark aan de Doelenstraat begraven liggen. Iedereen is uitgenodigd voor deze herdenking. Deze herdenking wordt georganiseerd door het Comité Herdenking 2 oktober. Hierin zijn vertegenwoordigd de Huissense Gilden, St. Gedenkpark Huissen stad, Stinase, ...

Lees meer

Heb jij een idee voor je buurt?

Kern met Pit daagt mensen uit om hun droom voor de buurt binnen een jaar te realiseren. Wil jij een speeltuin aanleggen, een klusschuur voor de buurt inrichten of een educatieve app ontwikkelen? Kern met Pit kan je met je ideeen helpen. Lukt dit binnen een jaar? Dan krijg je 1.000 euro en het Kern met Pit-predicaat. Er zijn al ...

Lees meer

Update herinrichting van de Loostraat

Dit is wat de gemeente ons heeft laten weten inzake de voortgang van dit project. Een brief met informatie is door Van Dalen verspreid bij de huizen gelegen aan fase 2. De afgelopen weken is eerst fase 1 en toen fase 3 en 4 opgepakt. Dit om het werk van Vitens en de aannemer zo goed mogelijk op elkaar af ...

Lees meer

Vanaf 20 mei start de herinrichting van de Loostraat

Op 20 mei begint de aannemer met de herinrichting van de Loostraat in Huissen tussen Nielant en Plaza. De aannemer voert het werk in vier fases uit.  Elke fase duurt twee à drie weken, waarbij steeds een gedeelte van de straat is afgesloten. Aan het eind van elke fase zal tegelijkertijd met de volgende fase worden gestart. In totaal duren de werkzaamheden ongeveer 2 maanden. ...

Lees meer

Deze twee locaties als mogelijk viswater in Loovelden?

Het wijkplatform is benaderd door de gemeente Lingewaard en visvereniging St. Petrus met de vraag of twee locaties in de wijk zouden kunnen worden benoemd als viswater. We hebben hierover overleg gehad en de betreffende locaties zijn hieronder in de foto als blauw aangegeven. De gemeente Lingewaard zou dit graag zo willen inregelen en de visrechten bij de visvereniging neer ...

Lees meer

Reparatie speeltoestel Batuaplaats

Tijdens de inspectie is gebleken dat het dak van het speeltoestel op de Batuaplaats aan het rotten is. Omdat het een fabricagefout betreft en het toestel relatief nieuw is zal het hele dak worden vervangen. Deze werkzaamheden staan gepland op 25 februari.

Lees meer

Jij komt toch ook bomen planten op zaterdag 9 maart?

Iedereen heeft wel eens een rondje heeft gelopen in het gebied Holthuizen. Om dit gebied nog mooier en groener te maken doen we namens ons collega wijkplatform Zilverkamp een beroep op de bewoners uit Loovelden om een handje te komen helpen. Het gebied Holthuizen in Huissen wordt al in de 14e eeuw vermeld en heeft nu een agrarisch en deels ...

Lees meer