Bewoners Loovelden beslis mee over kunstwerk Plaza .

De werkgroep “Kunstuiting Loovelden”, bestaande uit leden van het wijkplatform en de Kunst Advies Commissie, heeft uit een groot aantal ingezonden schetsen/ideeën een drietal ontwerpen geselecteerd.

Bij de aanleg van de wijk werd o.a. een bijzonder romeinse grafkamer ontdekt. Het ontwerp moest een verwijzing zijn of een verband hebben met deze opgravingen.  

De kunstenaar waarvan het ontwerp de meeste stemmen krijgt, zal de opdracht krijgen. Wijkbewoners Loovelden dit is uw kans mee te beslissen in het uiteindelijke ontwerp.

Let op: per huishouden kan er 1 stem worden uitgebracht.

Er mag gestemd worden t/m 15 december

Ga naar TAB KiesKunstPlaza