Vanaf 20 mei start de herinrichting van de Loostraat

Op 20 mei begint de aannemer met de herinrichting van de Loostraat in Huissen tussen Nielant en Plaza. De aannemer voert het werk in vier fases uit.  Elke fase duurt twee à drie weken, waarbij steeds een gedeelte van de straat is afgesloten. Aan het eind van elke fase zal tegelijkertijd met de volgende fase worden gestart. In totaal duren de werkzaamheden ongeveer 2 maanden. De eerste weken werkt ook Vitens aan de Loostraat.

Tijdens de werkzaamheden zijn omleidingsroutes aangegeven

Op omleidingsborden is te zien hoe de Loostraat en achtergelegen wijken bereikbaar blijven.

De aannemer start met de werkzaamheden rondom de kruising met de Biezen en de Loostraat.

In de eerste fase wordt straat rondom de kruising met de Biezen aangepakt. De verschillende fases zijn in onderstaande afbeelding weergegeven. Wanneer fase 2 van de werkzaamheden start, ontvangen de bewoners van de aanliggende woningen opnieuw een informatiebrief.