Reparatie speeltoestel Batuaplaats

Tijdens de inspectie is gebleken dat het dak van het speeltoestel op de Batuaplaats aan het rotten is.

Omdat het een fabricagefout betreft en het toestel relatief nieuw is zal het hele dak worden vervangen. Deze werkzaamheden staan gepland op 25 februari.