Jij komt toch ook bomen planten op zaterdag 9 maart?

Iedereen heeft wel eens een rondje heeft gelopen in het gebied Holthuizen. Om dit gebied nog mooier en groener te maken doen we namens ons collega wijkplatform Zilverkamp een beroep op de bewoners uit Loovelden om een handje te komen helpen.

Het gebied Holthuizen in Huissen wordt al in de 14e eeuw vermeld en heeft nu een agrarisch en deels een natuurbestemming.

De familie Hubers is sinds 2016 eigenaar en willen mede op verzoek van de gemeente Lingewaard, dit mooie gebied graag delen met de bewoners in de omgeving. Door aanleg van paden is een groot gedeelte van het gebied inmiddels opengesteld voor wandelaars. De weilanden in het gebied worden natuurvriendelijk beweid door drachtige schapen en koeien en in het gebied huizen vele vogels en wild.

Op zaterdag 9 maart wordt er bij de boerderij een boom en struik plantdag georganiseerd. In samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland en gemeente Lingewaard worden er een tiental bomen en circa 1400 stuks struiken aangeleverd.

De struiken moeten uitgroeien tot vlechtheggen en struweelhagen.
Twee jaar geleden zijn er al ruim 100 fruitbomen aangeplant.
De bedoeling is om op het 25 ha liggend gebied Holthuizen met meer beplanting, ook een bijdrage te leveren aan meer diversiteit en onder andere de bijenpopulatie te vergroten. Voor april 2019 staat er in het kader van de bloemrijke akkerranden nog een zaai dag op de agenda.

Bij deze roepen we dan ook iedereen op te komen meehelpen op deze boomplantdag en het gebied nog mooier te maken.

Op zaterdag 9 maart om 9.00 verzamelen op het erf aan de Parkdreef 5. Voor deelname is het belangrijk een schop, handschoenen en stevige schoenen of laarzen aan te trekken.

Er zal gezorgd worden voor koffie, thee en frisdrank. Meer informatie of jezelf aanmelden kan via info@parkholthuizen.nl