Een goed begin van 2019!

Met de feestdagen achter de rug zijn we begonnen aan een fris en nieuw 2019. Dat is ook de periode waarin goede voornemens worden gemaakt.

Hoe mooi is het om te zien dat afgelopen zaterdag Cas en Julia, samen met hun vader en bonusmoeder de sloten en omringende gedeelten van het groen in Loovelden afvalvrij hebben gemaakt.

Zij zijn uren in de weer geweest in hun vrije weekend om alle vuurwerkrestanten en zwerfafval op te ruimen. Ze staan als gezin voor een groene leefbare wijk en hopen daarmee een voorbeeld te zijn voor de rest van de wijkbewoners.

Laten we dit voorbeeld volgen en beginnen met het voorkomen dat opruimen van dit afval noodzakelijk is. Een blikje, zakje of ander afval niet laten slingeren of als je het ziet liggen direct in de prullenbak gooien, een goed voornemen toch?

Deze familie heeft al veel ‘likes’ gekregen van bewoners van Loovelden en weggebruikers! Middels dit bericht willen we ze nogmaals in het zonnetje zetten en bedanken voor hun mooie werk. Dit maakt de wijk waar we allemaal in wonen en leven weer een stukje mooier! Bedankt!