Vervanging speel(wiebel)bruggen in de Blauwe Wig

Er is in de afgelopen maanden bekeken hoe de speelbruggen (wiebelbruggen) in de Blauwe Wig kunnen worden vervangen. Dit is noodzakelijk omdat bij de aanleg is gekozen voor een minder duurzame houtsoort waardoor deze bruggen veel eerder dan gepland aan vervanging toe zijn. De veiligheidssituatie was dusdanig dat de bruggen dan ook per direct verwijderd moesten worden.

In overleg met het BPD (Bouwfonds), Spereco (de leverancier van de bruggen) en de gemeente is gewerkt aan een vervangingsplan. Na  overleg heeft Spereco opdracht gekregen om een voorstel uit te werken met daarin een aantal duidelijke randvoorwaarden:

 • De brug moet in de natuurlijke omgeving passen, materialisatie bij voorkeur van hout.
 • Duurzame houtsoort zoals Robinia of kastanjehout. Geen zachte houtsoorten.
 • Per brug moet één brugdeel uitneembaar zijn (eis van het waterschap i.v.m. het onderhoud van de
  waterplas en oevers)
 • De bruggen moeten voor iedereen toegankelijk zijn (kinderwagen, rollator). Bij voorkeur ook voor
  rolstoelgebruikers maar gelet op de toegankelijkheid van de Blauwe Wig is dit geen harde
  eis.
 • De aanwezige funderingspalen moeten onderdeel zijn van het nieuwe ontwerp. Deze palen zijn van een
  andere houtsoort dan de brugdelen en zijn niet aangetast door houtrot.

Uitvoering

Om de toegankelijkheid te vergroten is het eerde concept met de wiebelbrug komen te vervallen. Er is daarom dan ook gekozen voor een vaste brug die in het midden van de brug breder uitgevoerd wordt. Dit resulteert in onderstaand ontwerp:

 

De aanwezige funderingspalen worden gebruikt om de steunbalken op te bevestigen, op deze steunbalken worden vervolgens de liggers en dekplanken bevestigd.

Planning

Er wordt nu nog bekeken wanneer dit precies kan worden uitgevoerd. Zodra hier meer over bekend is laten we dit weten.