loovelden.info
Home

 

Het wijkplatform Loovelden

 


Dit is de officiele website van het wijkplatform Loovelden. Op deze site houden wij u op de hoogte over de ontwikkelingen waar we als wijkplatform bij betrokken zijn.

Hieronder staat een weergave van de recente activiteiten in de wijk:


Speeltuin Caligastraat
 
BPD heeft aan Van Dalen in Huissen de opdracht gegeven de ondergrond bij de speeltuin aan de Caligiastraat in orde te maken. I.v.m. de vakantie van Van Dalen gebeurt dit na 15 augustus..


Tussentijdse evaluatie kiwisluizen
 
De paden in de wijk Loovelden worden sinds de aanleg gebruikt door grote groepen fietsers en brommers. Met name de brommers met hun hoge snelheden zorgen voor veel onveilige situaties door de wijk heen.
 
 
Naar aanleiding van klachten en vragen hierover zijn wij in overleg getreden met de gemeente,om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren., Het Wijkplatform heeft besloten  middels kiwisluizen deze niet wenselijke route te dempen en bromfietsers te weren. Een aanvullende reden om bromfietsers te weren is dat deze, conform artikel 461, geen gebruik van het natuurgebied het Zeegbos mogen maken. In de wijk is hierop nooit gehandhaafd. Alternatieve routes om de wijk heen worden hiermee gestimuleerd. Fietsers kunnen nog steeds gebruik maken van de route en doen dit ook. Het Wijkplatform heeft feedback ontvangen dat er inderdaad meer veiligheid en minder overlast wordt ervaren. 

 


Dinsdag 26 juli 2016 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de betrokken wethouders, ambtenaren van de gemeente Lingewaard en het Wijkplatform over de tot nu toe binnengekomen reacties. Dit om tussentijds te bekijken wat de gewenste en ongewenste effecten van deze maatregel zijn geweest. Hierbij is er gekeken naar de feedback inzake de inzet van kiwisluis als middel om het verkeer te dempen. Daarnaast is onder andere meegenomen dat een deel van het verkeer de route over de Wapenschouw kiest, de snelste route de wijk uit. 

 
De uitkomst van dit gesprek is dat de proef volgens plan een jaar (tot eind januari 2017) duurt en dat daarna de eind evaluatie plaatsvindt. 
 
 
Afgesproken is dat de dialoog op korte termijn met de inwoners wordt gestart en ingepland zodat er na deze periode snel geschakeld kan worden om te komen tot een eindoplossing. 
 
Het Wijkplatform en de gemeente staan namelijk voor een oplossing die voor de hele wijk en omgeving geldt. Of de sluizen de beste oplossing zijn, daarover kunnen en willen we zeker de dialoog aangaan. In ieder geval heeft de maatregel de gewenste uitwerking, maar wellicht zijn er alternatieven die hetzelfde doel: "meer veiligheid en minder overlast” nastreven en gebruikersvriendelijker zijn. Werkzaamheden aan fietspad Loostraat


Ter info: omdat er werkzaamheden worden verricht aan het fietspad langs de Loostraat worden de fietsers omgeleid. De omleidingsroute is aangegeven in het groen op bijgaande kaart. De werkzaamheden zijn gestart en duren naar verwachting tot 2 mei.
 

 alt


Enquête Veiligheid onder bewoners

Op het moment is er een veiligheidsenquête uitgezet onder de inwoners van Lingewaard. De enquête geeft de gemeente inzicht in het veiligheidsgevoel van de inwoners. Met dit inzicht kan de gemeente beleid maken dat beter aansluit op de wensen van de inwoners.
Namens team VTH (Veiligheid Toezicht en Handhaving)  vraag ik u de veiligheidsenquête in te vullen via bijgaand link:https://www.enquetesmaken.com/s/51b8311
 
Heeft u de enquête al ingevuld, dan hoeft u dat niet nog een keer te doen.

Alvast dank!
 Blessurevrij sporten, hoe doe je dat?
Op dinsdag 12 april organiseert Medisch Centrum Loovelden een eerste informatieavond. 

Locatie: Basisschool de Boemerang

Datum: dinsdag 12 april, Tijd: 20.00 – 21.30

Inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur

Aanmelden (gratis) kan via:  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.     

mcl.praktijkinfo.nl/pagina/39/informatieavond/alt  30 km/uur in de gehele wijk Loovelden

 


In samenwerking met basisschool De Boemerang is aandacht besteed aan de maximum snelheid in onze wijk: vanaf de rotonde Nieland-Loostraat is die 30 km/uur. 
Misschien heeft u een freecard van de schoolkinderen ontvangen; dit is een bewustwordings-actie om iedereen er nog eens van te laten weten. Zie ook de website van de school:

 

 

 

Tijdelijk afsluiten voetpad Tuindorp-West

 

 


Er worden binnenkort aan de Tribunusallee woningen gebouwd aan beide zijden van een voetpad dat aansluit op de Loostraat. 

Voor de veiligheid is het noodzakelijk dat het voetpad tijdens de bouw afgesloten wordt. De gemeente heeft daar vergunning voor verleend. De bouwer gaat zelf de aanliggende bewoners informeren. Het gaat om het voetpad tussen Tribunusallee 34 en 36.

 


Hoera! Het fietspad is weer terug.  

alt

 

Na het een tijd te hebben moeten missen, is het fietspad, vanaf de Keizersallee naar de rotonde van de Nielant, weer aangelegd. Een hele verbetering. Een voetpad naast het fietspad zodat de voetgangers niet meer op het fietspad hoeven te lopen is ook een hele aanwinst. 

 

Het wijkplatform heeft vooraf in één van haar vergaderingen aan de Gemeente aangegeven dat er gevaarlijke situaties zouden kunnen ontstaan ter hoogte van de Limes. De Limes zou het fietspad kruisen en dit zou vanwege sluipverkeer gevaar voor de fietsers/voetgangers kunnen opleveren. Wij hebben gevraagd of het niet mogelijk was er een zogenaamde “knip” in te maken zodat de fietser/voetganger beschermd zou worden. Wij zijn dan ook blij dat zowel de Gemeente als Bouwfonds hiermee instemden. Het fietspad ligt nu ter hoogte van de Limes helemaal vrij.

 

Dankjewel Gemeente en Bouwfonds voor het meedenken in het belang van de veiligheid van de bewoners c.q. gebruikers van dit mooie fietspad!


 

Volg ons op Facebook 

Enquêtes

Haagjes in de wijk

6.jpg
Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer
112

Gemeentewinkel
026-3260111
www.lingewaard.nl

De wijkagent
0900-8844

Huisartsenpraktijk Bles en Poels
026-3251231

afvalwijzer 2015